2. Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Μεικτή τεχνική σε χαρτί - Tecnica mista su carta - 40x30 cm.