4.  Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Μεικτή τεχνική σε χαρτί - Tecnica mista su carta - 30x40 cm.