Οι αδύναμοι - I deboli - 2010

1. Χωρίς τίτλος - Senza titolo
1. Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Μεικτή τεχνική σε χαρτί - Tecnica mista su carta - 30x40 cm.

press to zoom
2. Χωρίς τίτλος - Senza titolo
2. Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Μεικτή τεχνική σε χαρτί - Tecnica mista su carta - 40x30 cm.

press to zoom
3. Χωρίς τίτλος - Senza titolo
3. Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Μεικτή τεχνική σε χαρτί - Tecnica mista su carta - 40x30 cm.

press to zoom
4.  Χωρίς τίτλος - Senza titolo
4. Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Μεικτή τεχνική σε χαρτί - Tecnica mista su carta - 30x40 cm.

press to zoom
5. Χωρίς τίτλος - Senza titolo
5. Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Λάδι σε μουσαμά - Olio su tela - 50x60cm.

press to zoom
6.  Χωρίς τίτλος - Senza titolo
6. Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Λάδι σε μουσαμά - Olio su tela - 80x60 cm.

press to zoom