2. Δενδρο - Albero

- μεικτή τεχνική σε χαρτί- tecnica mista su carta- 40 x 30 cm.