5. Πλέγματα - Trame

μελάνι σε χαρτί- -inchiostro su carta- 40 x 30 cm.