2. ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ - SALDEZZA

λάδι σε λινό - olio su lino - 80x100 cm.