2. ΣΥΝΑΦΕΙΑ - CORRELAZIONE

Λάδι σε λινό - Olio su lino - 100x70 cm.