Παράδοξο και Μαγεία - Paradosso e Magia

34- ΜΕΘΗ - μεικτή τεχνική σε χαρτί- ΕΒΒRΕΖΖΑ -ecnica mista su carta- 40x30 cm. -
34- ΜΕΘΗ - μεικτή τεχνική σε χαρτί- ΕΒΒRΕΖΖΑ -ecnica mista su carta- 40x30 cm. -

press to zoom
35 - Ο ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ -μεικτή τεχνική σε χαρτί- IL PENSATORE - tecnica mista su carta - 30x40 cm. -
35 - Ο ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ -μεικτή τεχνική σε χαρτί- IL PENSATORE - tecnica mista su carta - 30x40 cm. -

press to zoom
23-ΑΕΡΑΣ- λάδι σε καμβά- VENTO- olio su tela-50x40cm. -
23-ΑΕΡΑΣ- λάδι σε καμβά- VENTO- olio su tela-50x40cm. -

press to zoom
34- ΜΕΘΗ - μεικτή τεχνική σε χαρτί- ΕΒΒRΕΖΖΑ -ecnica mista su carta- 40x30 cm. -
34- ΜΕΘΗ - μεικτή τεχνική σε χαρτί- ΕΒΒRΕΖΖΑ -ecnica mista su carta- 40x30 cm. -

press to zoom