3. Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Mεικτή τεχνική σε χαρτί- Τecnica mista su carta-cm.35 x 25