"Αιωρούμενα "- 2008-"Composizioni sospese" 

1. Χωρίς τίτλος - Senza titolo
1. Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Μεικτή τεχνική σε χαρτί - Tecnica mista su carta- 25x35cm.

press to zoom
2. Χωρίς τίτλος - Senza titolo
2. Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Μεικτή τεχνική σε χαρτί - Tecnica mista su carta- 25x35cm.

press to zoom
3. Χωρίς τίτλος - Senza titolo
3. Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Μεικτή τεχνική σε χαρτί - Tecnica mista su carta- 25x35cm.

press to zoom
 4.  Χωρίς τίτλος - Senza titolo
4. Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Μεικτή τεχνική σε χαρτί - Tecnica mista su carta- 25x35cm.

press to zoom
 5 . Χωρίς τίτλος - Senza titolo
5 . Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Μεικτή τεχνική σε χαρτί - Tecnica mista su carta- 25x35cm.

press to zoom
6. Χωρίς τίτλος - Senza titolo
6. Χωρίς τίτλος - Senza titolo

Μεικτή τεχνική σε χαρτί - Tecnica mista su carta- 25x35cm.

press to zoom